صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۹۶۹
اهداف صندوق

 

 

اهداف و الزامات هاي سرمايه گذاري

  هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمايه گذاري صندوق

نصاب دارایی ها در صندوق های سرمایه گذاری مشترک در سهام

این صندوق از نوع صندوق های سرمایه گذاری سهام است و در طول عمر صندوق نصاب‌های زیر بر اساس ارزش روز دارایی های صندوق رعایت می شود:

حدنصاب ترکیب دارایی‌های صندوق‌های سرمایه­گذاری «در سهام»

ردیف

موضوع سرمایه‌گذاری

توضیحات

1

سهام پذیرفته‌شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم  فرابورس ایران، سهام  قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام آنها و واحدهای سرمایه‌گذاری «صندوق­های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار» ثبت‌شده نزد سازمان

حداقل 70% از کل دارایی‌های صندوق

1-1

سهام و حق تقدم سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و قرارداد اختیار معامله سهام مربوطه

حداکثر 10% از کل دارایی‌های صندوق

1-2

سهام و حق تقدم سهام منتشره از  طرف یک ناشر  و قرارداد اختیار معامله همان سهام

حداكثر 10% از کل دارایی‌های صندوق

1-3

سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه‌بندی‌شده در یک صنعت

حداکثر 30% از کل دارایی‌های صندوق

1-4

سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف يك ناشر

حداکثر 5% از اوراق منتشره ناشر

1-5

اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام

حداکثر 5% از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق

1-6

اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام

حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام

1-7

 واحدهای سرمایه‌گذاری «صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار»

حداکثر 5% از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف 30% از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد

2

 سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته‌شده نزد یکی از بورس‌ها

حداکثر 5% از کل دارایی‌های صندوق

3

سرمایه­گذاری در گواهی سپرده بانکی سپرده بانکی و

حداکثر 15% از کل دارایی‌های صندوق

 

 

 در جدول ترکیب دارایی‌های صندوق­های سرمایه‌گذاری در سهام و مختلط، فقط يك سهم منتشره از سوي يك ناشر می­تواند تا 15% از كل دارايي صندوق را تشكيل دهد