صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۹۶۹
بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق یکم آبان ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق یکم آبان ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ رویه نحوه سرمایه‌گذاری، نگهداری و فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت صندوق دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری صندوق دانلود
۱۳۹۳/۱۲/۰۱ بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری صندوق دانلود