صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۹۶۹
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۴/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۵,۶۴۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۸۶۴,۳۵۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۷۸۳,۰۵۲,۵۳۰,۲۸۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۵,۵۰۲,۳۷۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۵,۲۶۲,۵۸۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۵,۲۶۲,۵۸۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۴/۲۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۸/۲۸
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ ۳۵,۵۰۲,۳۷۴ ۳۵,۲۶۲,۵۸۷ ۳۵,۲۶۲,۵۸۷ ۰ ۰ ۷۷۹,۷۷۶ ۰ ۶۴۴,۱۳۵ ۱۳۵,۶۴۱ ۴,۷۸۳,۰۵۲,۵۳۰,۲۸۱
  ۲ ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ ۳۵,۵۰۲,۵۳۹ ۳۵,۲۶۲,۷۵۲ ۳۵,۲۶۲,۷۵۲ ۰ ۴۶ ۷۷۹,۷۷۶ ۱ ۶۴۴,۱۳۵ ۱۳۵,۶۴۱ ۴,۷۸۳,۰۷۴,۹۲۷,۳۵۹
  ۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ ۳۵,۵۱۱,۵۷۱ ۳۵,۲۷۱,۷۰۴ ۳۵,۲۷۱,۷۰۴ ۰ ۲۹ ۷۷۹,۷۳۰ ۰ ۶۴۴,۱۳۴ ۱۳۵,۵۹۶ ۴,۷۸۲,۷۰۲,۰۱۱,۰۰۳
  ۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ ۳۵,۴۳۲,۱۱۳ ۳۵,۱۹۱,۹۱۹ ۳۵,۱۹۱,۹۱۹ ۰ ۰ ۷۷۹,۷۰۱ ۰ ۶۴۴,۱۳۴ ۱۳۵,۵۶۷ ۴,۷۷۰,۸۶۲,۸۲۹,۸۱۳
  ۵ ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ ۳۵,۳۷۰,۸۹۱ ۳۵,۱۳۱,۴۷۱ ۳۵,۱۳۱,۴۷۱ ۰ ۰ ۷۷۹,۷۰۱ ۰ ۶۴۴,۱۳۴ ۱۳۵,۵۶۷ ۴,۷۶۲,۶۶۸,۱۴۰,۰۵۳
  ۶ ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ ۳۵,۳۷۱,۱۴۲ ۳۵,۱۳۱,۷۲۳ ۳۵,۱۳۱,۷۲۳ ۰ ۴ ۷۷۹,۷۰۱ ۲۷ ۶۴۴,۱۳۴ ۱۳۵,۵۶۷ ۴,۷۶۲,۷۰۲,۲۷۴,۰۰۵
  ۷ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ ۳۵,۳۸۱,۲۴۰ ۳۵,۱۴۱,۸۶۱ ۳۵,۱۴۱,۸۶۱ ۰ ۳۵ ۷۷۹,۶۹۷ ۴۰ ۶۴۴,۱۰۷ ۱۳۵,۵۹۰ ۴,۷۶۴,۸۸۴,۹۸۸,۳۶۵
  ۸ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ ۳۵,۳۸۳,۷۹۹ ۳۵,۱۴۶,۲۹۳ ۳۵,۱۴۶,۲۹۳ ۰ ۲ ۷۷۹,۶۶۲ ۰ ۶۴۴,۰۶۷ ۱۳۵,۵۹۵ ۴,۷۶۵,۶۶۱,۶۱۹,۵۷۵
  ۹ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ ۳۵,۴۳۲,۳۹۱ ۳۵,۱۹۵,۷۲۶ ۳۵,۱۹۵,۷۲۶ ۰ ۱ ۷۷۹,۶۶۰ ۴ ۶۴۴,۰۶۷ ۱۳۵,۵۹۳ ۴,۷۷۲,۲۹۴,۰۴۶,۳۰۸
  ۱۰ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ ۳۵,۵۵۲,۴۲۶ ۳۵,۳۱۳,۷۳۱ ۳۵,۳۱۳,۷۳۱ ۰ ۰ ۷۷۹,۶۵۹ ۲۳۲ ۶۴۴,۰۶۳ ۱۳۵,۵۹۶ ۴,۷۸۸,۴۰۰,۷۳۰,۹۵۰
  ۱۱ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ ۳۴,۷۰۰,۱۵۳ ۳۴,۴۶۱,۹۶۱ ۳۴,۴۶۱,۹۶۱ ۰ ۰ ۷۷۹,۶۵۹ ۰ ۶۴۳,۸۳۱ ۱۳۵,۸۲۸ ۴,۶۸۰,۸۹۹,۱۷۶,۱۴۶
  ۱۲ ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ ۳۳,۳۶۳,۷۴۴ ۳۳,۱۲۸,۱۹۱ ۳۳,۱۲۸,۱۹۱ ۰ ۰ ۷۷۹,۶۵۹ ۰ ۶۴۳,۸۳۱ ۱۳۵,۸۲۸ ۴,۴۹۹,۷۳۵,۹۴۸,۸۸۵
  ۱۳ ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ ۳۳,۳۶۵,۸۹۷ ۳۳,۱۳۰,۳۴۴ ۳۳,۱۳۰,۳۴۴ ۰ ۱ ۷۷۹,۶۵۹ ۰ ۶۴۳,۸۳۱ ۱۳۵,۸۲۸ ۴,۵۰۰,۰۲۸,۳۸۹,۶۷۹
  ۱۴ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ ۳۳,۳۶۸,۰۵۰ ۳۳,۱۳۲,۴۹۶ ۳۳,۱۳۲,۴۹۶ ۰ ۲۵ ۷۷۹,۶۵۸ ۰ ۶۴۳,۸۳۱ ۱۳۵,۸۲۷ ۴,۵۰۰,۲۸۷,۵۵۷,۸۷۸
  ۱۵ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ ۳۳,۱۵۰,۵۹۳ ۳۲,۹۱۶,۴۳۶ ۳۲,۹۱۶,۴۳۶ ۰ ۲۴ ۷۷۹,۶۳۳ ۱۲ ۶۴۳,۸۳۱ ۱۳۵,۸۰۲ ۴,۴۷۰,۱۱۷,۸۷۸,۰۸۴
  ۱۶ ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ ۳۲,۸۷۷,۳۰۶ ۳۲,۶۴۵,۰۹۹ ۳۲,۶۴۵,۰۹۹ ۰ ۲۳ ۷۷۹,۶۰۹ ۴۰ ۶۴۳,۸۱۹ ۱۳۵,۷۹۰ ۴,۴۳۲,۸۷۷,۹۷۸,۴۸۹
  ۱۷ ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ ۳۲,۸۶۰,۹۸۴ ۳۲,۶۲۸,۹۶۲ ۳۲,۶۲۸,۹۶۲ ۰ ۸ ۷۷۹,۵۸۶ ۵ ۶۴۳,۷۷۹ ۱۳۵,۸۰۷ ۴,۴۳۱,۲۴۱,۴۰۷,۴۹۲
  ۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ ۳۳,۲۱۸,۹۹۹ ۳۲,۹۸۴,۱۸۸ ۳۲,۹۸۴,۱۸۸ ۰ ۰ ۷۷۹,۵۷۸ ۰ ۶۴۳,۷۷۴ ۱۳۵,۸۰۴ ۴,۴۷۹,۳۸۴,۶۰۱,۴۶۸
  ۱۹ ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ ۳۲,۸۹۱,۶۶۲ ۳۲,۶۵۸,۷۸۰ ۳۲,۶۵۸,۷۸۰ ۰ ۰ ۷۷۹,۵۷۸ ۰ ۶۴۳,۷۷۴ ۱۳۵,۸۰۴ ۴,۴۳۵,۱۹۳,۰۱۹,۲۱۰
  ۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ ۳۲,۸۹۳,۹۲۵ ۳۲,۶۶۱,۰۴۳ ۳۲,۶۶۱,۰۴۳ ۰ ۲ ۷۷۹,۵۷۸ ۹ ۶۴۳,۷۷۴ ۱۳۵,۸۰۴ ۴,۴۳۵,۵۰۰,۲۵۳,۷۷۳
  مشاهده همه