صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۹۶۹
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶
هفته گذشته ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ %۰.۳۳۱ (۰.۷۱۶)%
ماه گذشته ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ %۱۱.۶۳۲ %۷.۶۱۸
۳ ماه اخیر ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ %۱.۸۷۴ (۰.۳۲۱)%
۶ ماه ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ %۰.۵۵۸ %۰.۶۹۳
یک سال اخیر ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ %۱۷.۵۲ %۱۲.۴۹۶
تا زمان انتشار ۱۳۹۳/۰۸/۲۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ %۳۴۲۳.۵۵۳ %۲۸۲۵.۱۵۸
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۵.۳ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰.۷۸)% (۱۰.۱۶)%