صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۹۶۹
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر فهرست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان مورخ 1403.04.09 با موضوع اصلاح بند وظایف و مسئولیت های حسابرس
منبع -
مقدمه فهرست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان مورخ 1403.04.09 با موضوع اصلاح بند وظایف و مسئولیت های حسابرس
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست