صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۹۶۹
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع اصلاح بند وظایف و مسئولیت های حسابرس مورخ 1403.04.09
منبع -
مقدمه تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع اصلاح بند وظایف و مسئولیت های حسابرس مورخ 1403.04.09
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست