صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۹۶۹
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع تصویب صورتهای مالی منتهی به 1403/01/31 مورخ 1403/04/06
منبع -
مقدمه تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع تصویب صورتهای مالی منتهی به 1403/01/31 مورخ 1403/04/06
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست